Sunnah Haji dan Umrah

by -2,452 views

Sunnah Haji dan Umrah

SUNNAH HAJI DAN UMRAH

Pengertian Sunnah haji adalah amalan-amalan yang apabila dikerjakan ketika beribadah haji atau umroh mendapatkan pahala. Namun, tidak berdosa ketika amalan-amalan tersebut tidak dilakukan.

I. Sunnah Haji dan Umrah Secara Umum :

 1. Melaksanakan Haji Ifrad
 2. Memperbanyak membaca Talbiyah
 3. Thawaf Qudum (bagi yang melak-sanakan Haji Ifrad )
 4. Shalat sunnah Thawaf
 5. Mandi : ada berapa macam, diantaranya : mandi Ihram, mandi masuk tanah haram (Makkah dan Madinah), mandi Wukuf, serta mandi Mabit di Muzdalifah.
 6. Berpakaian Ihram dengan kain putih
 7. Minum air Zamzam

 

II Sunnah Haji dan Umrah Secara Rinci :

a. Perkara yang disunnahkan saat Ihram

 1. Bersuci ( mandi dan wudlu )
 2. Memakai wangi – wangian
 3. Shalat sunnah Ihram dan berdo’a
 4. Menghadap Kiblat ketika akan memulai Ihram
 5. Mengucapkan Niat dengan lisan serta berdo’a setelahnya
 6. Memperbanyak bacaan Talbiyah dan Shalawat

b. Perkara yang disunnahkan saat Thawaf

 1. Thawaf dengan berjalan kaki
 2. Memulai Thawaf dengan posisi menghadap Kiblat
 3. Mengusap Hajar Aswad, atau kalau tidak memungkinkan cukup isyarat dengan melambaikan tangan lalu dikecup
 4. Membaca do’a – do’a ma’tsur
 5. Berlari – lari kecil pada tiga putaran pertama
 6. Mengusap Rukun Yamani / isyarah tanpa dikecup
 7. Berdo’a di Multazam
 8. Shalat sunnah Thawaf di belakang Maqam Ibrahim
 9. Shalat sunnah Mutlaq di Hijir Ismail
 10. Minum air Zamzam
 11. Muwalah ( nuli – nuli )

Demikian itulah amalan-amalan yang disunnahkan ketika menjalankan ibadah haji / umrah.

Leave a Reply